Praktijk voor healing, therapie/coaching, meditatie en cursussen


 

De Board of Knowledge

De Board of Knowledge betreft oude, zeer bijzondere kennis in de vorm van Heilige Tekens die zeer lang geleden is gecreëerd. Deze kennis bevond zich ergens in het heelal op een aantal boards (wanden) van een Heilige tempel. Vandaar de naam ‘Board of Knowledge’ (‘Wand van Kennis’). Hoewel deze tempel er al heel lang niet meer staat, wordt deze kennis vanaf die tijd in de hoge dimensies overal in het universum en in het heelal steeds toegepast door Meesters, (Aarts)engelen en andere lichtwezens. Zij geven het over en weer aan elkaar en maken er continue gebruik van, omdat zij zich hierdoor alsmaar verder ontwikkelen en groeien in hun pad naar Spirituele Totale Verlichting.

Sinds enige jaren is het mogelijk om een deel van deze bijzondere kennis hier op Aarde toe te passen. Als ‘Gever’ kunnen we deze unieke kennis in de vorm van energie doorgeven aan mensen, dieren, de natuur, planeten enz. tijdens behandelingen en/of afstandsbehandelingen.

Verlichting

Door het ontvangen van deze Heilige Tekens van de Board of Knowledge tijdens een sessie wordt men geopend en ontstaat een sterke geestelijke groei en spirituele ontwikkeling. En elke keer als men weer Heilige Tekens ontvangt wordt men steeds meer geopend. Door die herhaalde openingen ontstaat een sterkere spirituele groei in precies die juiste richting en op de best mogelijke manier, die bij die persoon het beste past.

Omdat we allemaal uniek zijn kan dit ook voor iedereen weer anders uitwerken. De energetische kracht van een healer kan hierdoor sterk worden vergroot! En natuurlijk, de Board of Knowledge werkt niet alleen door op het gebied van je beroep, doch ook in alles wat je doet en bent.
Door de behandelingen met de unieke kennis van de Board of Knowledge ga je ook vanuit je hart leven, want het creëert Harmonie in jezelf en je omgeving. Men verandert door de ontvangen Tekens van de Board of Knowledge en groeit sneller naar een hoger bewustzijnsniveau. Je gaat deze ‘groei’ merken, voelen, ervaren…. of je nou pas begint met spiritualiteit of er al jaren op hoog niveau mee bezig bent, iedereen ontwikkelt zich verder vanuit zijn/haar niveau.

Roeping

Deze verbazingwekkende Kennis kan ook dieren openen en de natuur, als groep of individueel. Zelfs planeten kunnen worden geopend om hen op de juiste manier te leiden in hun spirituele groei. Deze kennis kan nooit verkeerd worden gebruikt en niemand zal het ooit ontgroeien. Dus een verzoek om Opening Stappen voor iemand anders dan jezelf, is ook geschikt en heilzaam voor die persoon, waarvoor deze openingen gevraagd zijn, en die zich er niet van bewust is deze te ontvangen. Deze openingen leiden een persoon altijd in de juiste richting en naar het hoogste pad van Spiritueel begrijpen dat uniek is voor juist die persoon.

De kennis van de Board of Knowledge is niet te vinden in aardse boeken en je kunt het niet lezen. Daarvoor in de plaats worden specifieke Heilige Symbolen gezonden naar de “ontvanger” die vervolgens in harmonie komt met het teken en verder gaat op het hoogste spirituele pad, dat voor deze tot nu toe mogelijk is.

De Board of Knowledge heeft niets te maken met enige vorm van healing. Maar als het bewustzijn zich verruimt, het gevoel van afscheiding mag oplossen, men kennis en begrip mag ontvangen en spiritueel mag groeien, dan kan er pas echt healing ontstaan.

Board sessie

Als Gever van de Board of Knowledge 1 t/m 5 kan ik tijdens sessies op verschillende manieren werken. Het is mogelijk individueel een sessie te ontvangen, maar ik kan ook in een sessie met meerdere individuen tegelijkertijd werken, zoals met een gezin of een hele familie. Tijdens een sessie met de Board of Knowledge werk ik veelal op afstand. De kosten voor een sessie zijn: € 33,-

Board sessie trauma’s reinigen

Met de Board of Knowledge is het mogelijk trauma’s uit dit of vorige levens te reinigen, zowel bij mensen als dieren. De Board of Knowledge zoekt altijd naar het ergste trauma en zal dit trauma reinigen van angst, pijn en andere negatieve emoties. Het trauma zelf zal niet verdwijnen, maar wordt als een herinnering opgeslagen in de tijd, zonder negatieve effecten voor de persoon of de voortgang van diens leven. Hierdoor blijven de volledige levens van je ziel in de tijd intact.

Trauma’s zijn als een klevende lijm, die steeds weer nieuwe negatieve energieën aantrekken en daarmee nieuwe negatieve ervaringen. Met deze vorm van zuivering zal een trauma uiteindelijk verdampen, zonder de levenservaring te vernietigen.

Het is raadzaam om het reinigen van trauma’s vaker te herhalen, daar we allemaal meerdere trauma’s met ons meedragen.

Een Board sessie om trauma’s te reinigen kan in een persoonlijke sessie plaatsvinden of op afstand. De kosten voor een sessie bedragen € 55,- en op afstand € 33,-

Board sessie diepgaande aurazuivering van etherisch afval, spiritueel vuil, zwarte magie en implantaten

Ook dit soort rommel zet zich als een klevende lijm in je vast en trekt negatieve energieën en ervaringen aan, maar is nog hardnekkiger er erger dan traumalijm. In dit geval raakt het slachtoffer verslaafd en wil steeds maar meer en meer ervan. De persoon zal er steeds weer over spreken en dit zal het zelfs meer in het leven manifesteren. De persoon manifesteert als het ware zijn eigen misère in een wenscirkel. Er gebeuren steeds maar weer opnieuw angstaanjagende gebeurtenissen, en meer en meer negatieve en onheilbrengende wezens zullen de persoon een bezoek brengen. Weet dat alle vormen van implantaten tot het kwaad behoren. Met deze vorm van zuivering zal het etherisch afval, spiritueel vuil, zwarte magie en implantaten uiteindelijk verdampen, zonder de levenservaring te vernietigen.

Een Board sessie voor diepgaande zuivering van etherisch afval, spiritueel vuil, zwarte magie en implantaten kan in een persoonlijke sessie plaatsvinden of op afstand. De kosten voor een sessie bedragen € 55,- en op afstand € 33,-

Bescherming

Board sessie bescherming

Met de Board of Knowledge kun je heel snel een krachtig schild als bescherming creëren, een krachtig positief energieveld zal jou en anderen omhullen.

Dit schild behoudt de energie:

  • 2 tot 4 weken voor mensen
  • 6 weken voor dieren
  • 6 weken voor dingen, zoals een auto
  • 3 tot 5 maanden voor een huis of appartement

De kosten voor een sessie bedragen € 55,- en op afstand € 33,-

BOARD OF KNOWLEDGE 3

Upgrade en opening

Deze Upgrade is er voor iedereen die het gevoel heeft hiervoor klaar te zijn. Deze enorm krachtige Upgrade en Opening werkt in alle vormen van spiritualiteit om het Absoluut Hoogste Licht te bereiken. Je zult enorm in je spiritualiteit en spiritueel licht groeien. Na deze Upgrade en Opening zul je op je eigen individuele manier je eigen specifieke pad en vooruitgang kiezen. Deze Upgrade bestaat uit 2 delen die met enige tussentijd gegeven mag worden en vaker gedaan mag worden. De kosten bedragen € 99,- 

Spiritual Upgrade

Deze Upgrade of opening van Spirituele Kwaliteit is bedoeld je te laten groeien in je spirituele leven, zodat je weer vreugde, geluk en liefde om je heen leert vinden. Kosten € 55,-

Opening van de Hogere Chakra’s

Deze opening vergroot je bewustzijn en begrip en creëert een hoger contact naar boven. Deze Upgrade mag je ontvangen nadat je de ‘Spiritual Upgrade’ hebt ontvangen. Kosten € 55,-

Board of Knowledge 3 Meditatie Initiaties

De Board of Knowledge 3 werkt door Tijd en Ruimte. Het is in staat om heel veel mogelijkheden te openen. Er zijn 2 meditaties en een meditatie initiatie. Zij nemen je mee door Tijd en Ruimte. Iedereen mag deze bijzondere werkelijkheid ervaren. Alle 3 de meditaties bieden je zeer krachtige openingen:

  • Voor Tijd en een diepe verbinding met het Werkelijke NU
  • Voor diep contact met de Ruimte
  • Meditatie Initiatie

Kosten voor deze bijzondere meditatie avond € 55,- per persoon. Minimaal 3 personen.

Board of Knowledge 3 Water

Het ongelooflijke Board 3 Water is heel speciaal. Het zoekt in Tijd en Ruimte naar een oplossing wanneer er een druppel van wordt gebruikt. Het tilt alles en iedereen op. De druppels verzachten, helpen, ondersteunen en bekrachtigen mensen, dieren, planten en Moeder Aarde zelf. 

Het Ongelooflijk Board 3 Water kan worden gebruikt voor mensen, dieren, bomen, struiken, planten, bloemen, tuinen, parken, scholen, huizen, overheidsgebouwen, ziekenhuizen, fabrieken, etc. Het is ook fijn om het in je bed te druppelen, op de vloer en het tapijt in je huis, op juwelen, kristallen, echt op alles. Men kan druppels geven aan oceanen, meren, rivieren, beekjes, bronnen, etc. Het kan in drinkwater worden gedruppeld, over voedsel en werkelijk in alles.

Aangebracht in de voeding kan het nooit te krachtig zijn. Je kunt het op het voedsel aanbrengen voordat je het op het bord doet, of pas wanneer je het al hebt geserveerd. Je kunt individueel druppels voor jezelf nemen of je kunt een grote kan met water maken, waarvan iedereen kan drinken.

Het Ongelooflijk Board 3 Water heeft een actieradius van 100 km, waarbij het prachtige positieve energie zal uitstralen. Eén druppel behoudt zijn werking en kracht gedurende 6 maanden, 8 druppels op één en dezelfde plek maar liefst 4 jaar. Voor persoonlijk gebruik is één druppel per dag voldoende.

Het Ongelooflijk Board 3 Water kan ik persoonlijk voor jou maken (dus specifiek op jouw behoeften afgestemd) of ik kan een Ongeloof Board 3 Water creëren dat voor algemeen gebruik is en dus door alles en iedereen te gebruiken is. Het water is verkrijgbaar in een flesje van 30 ml met pipet. Kosten per flesje € 23,-

BOARD OF KNOWLEDGE 4

Met de Board of Knowledge 4 maak je weer een sprong in je spirituele groei. Board 4 werkt met goddelijke krachten en de Tekens zijn Heilig. Wanneer je deze Tekens ontvangt, dringt deze energie door tot in het zielsniveau en het atomaire niveau van het lichaam. Het beïnvloedt het gehele fysieke lichaam en de aura, de emoties, de psyche en de ziel. En in de ziel gaat het verder de diepte in en weet daar ook onze spirit en zonnevonk te vinden. Deze Board opent de mogelijkheid voor groeien voorbij alle grenzen. Met Board 4 krijgt alles een nieuwe mogelijkheid en een nieuw ontwaken.

Board of Knowledge 4 initiatie-ceremonies:

Er zijn 4 initiatie-ceremonies beschikbaar om mensen te openen en Goddelijk verlichte mensen op Aarde te worden. Om het Beste van het Beste dat je bent naar boven te halen. Om je te verbinden met wie je Totaal bent, niet alleen voor je eigen welzijn, maar ook voor ieders welzijn! De kosten per initiatie-ceremonie zijn € 55,- Wil je alle 4 de initiatie-ceremonies ontvangen, dan zijn de kosten € 200,-

Board of Knowledge 4 Ceremoniële Upgrades:

Na de initiatie-ceremonies is er de mogelijkheid om nog 3 Ceremoniële Upgrades te ontvangen. Een kenmerk van grote Upgrades is dat je frequentie en vibratie duidelijk verandert. Dezelfde grote verandering vindt eveneens plaats in het energieveld van het lichaam, de chakrakolom, de individuele chakra’s, de meridianen en de buitenste aura. Ook de verbinding van het kruinchakra met de Centrale Zon verandert en verbetert. De frequentie en vibratie kan zo grondig veranderen, dat je fijner afgestemd raakt en hierdoor meer licht kan opnemen. De ruimte tussen de atomen wordt gezuiverd en gevuld met licht. Dit is het Licht van Verlichting. Het zuivert ook je bewustzijn waardoor meer inzichten binnen komen, wijsheid toe kan nemen en je spirituele ontwikkeling sneller gaat. De Ceremoniële Upgrades bouwen een brug tussen ons mensen en het goddelijke, het heilige en iets dat zo enorm veel groter is dan dat alles, dat we beschrijven als het heiligste van alles. Deze speciale Upgrades helpen je om te leven met dat Licht op Aarde. De kosten per Upgrade zijn € 55,- Wil je alle 3 de Ceremoniële Upgrades ontvangen, dan zijn de kosten € 150,-

Board of Knowledge 4 Water

Board 4 Waters Het Goddelijk Board 4 Water is bijzonder krachtig en helpt alles en iedereen in diens spirituele groei. Het opent niet alleen, maar brengt daadwerkelijk licht in alles. Het brengt alles en iedereen dichter bij Verlichting. Er bestaan 7 speciale soorten Goddelijk Board 4 Water. Alle 7 kunnen zij worden gebruikt voor mensen, dieren, bomen, planten, bloemen, tuinen, velden, kristallen, scholen, huizen, gebouwen, ziekenhuizen, winkelcentra, fabrieken, kantoren etc. Men kan het Goddelijk Board 4 Water gebruiken voor de eigen spirituele groei of dien van anderen, in het eigen huis, de werkomgeving of op reis. Men kan druppels geven aan oceanen, meren, rivieren, bronnen, beekjes etc. Het Water helpt de spirituele groei van werkelijk alles. Het wordt gewoonweg voelbaar lichter en opener. Het Goddelijk Water geeft echt iedereen de kans om met de Board 4 te werken, door gewoon het Water te verspreiden. Goddelijk Board 4 Water is nooit te krachtig en kan geen schade aanrichten. Het werkt altijd positief, precies daar waar het nodig is. Men kan het drinken, in het eten doen of gewoon verspreiden door het te druppelen op plekken. Het heeft een actieradius van 100 km, waarbij het een prachtige positieve energie uitstraalt. Eén druppel behoudt zijn werking en kracht gedurende 6 maanden, 8 druppels op één plek maar liefst 4 jaar. Voor persoonlijk gebruik is één druppel per dag voldoende.

Heilig Water: geeft diepe en zuivere inzichten, niet alleen op spiritueel niveau, maar ook in hoe we zorg kunnen ragen voor de prachtige dingen die we al hebben of die we nog kunnen ontvangen door nederig en dankbaar te leven. Het maakt ons op een innerlijk niveau krachtiger, ons bewustzijn, maar ook onze lichamen en aura’s. Het Heilig Water geeft ook een soort bescherming op een spiritueel Heilig niveau. Het werkt hetzelfde voor dieren, planten, de natuur, oceanen en alles van Moeder Aarde. 

Heilig Water voor Positieve Bestemming: dit Heilige Water is zeer positief en heilzaam voor ons op specifieke gebieden. Het kan balanceren en een zeer positief effect hebben op onze bestemming, ons karma, onze trauma’s, herinneringen, dromen, gevoelens en toekomstige gebeurtenissen. Alles op ons innerlijk niveau wordt positief beïnvloed, zoals ons bewustzijn, onze gedachten, dromen en gevoelens. Het maakt ons rustiger, vrolijker, creatiever en meer nieuwsgierig naar het leven. Hetzelfde geldt voor dieren en het totale gevoel van leven van de natuur.

Heilig Water voor Hoop: dit Heilig Water geeft mensen werkelijk hoop. Ons gevoel voor de toekomst wordt rustiger en meer harmonieus. Het helpt ook om de stroom van het leven te begrijpen en de dingen die daarin gebeuren. Ons innerlijk en ons bewustzijn ontspannen, we worden stabieler en krachtiger, de gedachten meer stil en de gevoelens kalmer. We zullen harmonie, balans, vrede, rust en geluk in het leven ervaren. Hetzelfde geldt voor dieren en de mogelijkheden van de natuur.

Goddelijk Water voor Vergeving

Goddelijk Water voor Wijsheid

Goddelijk Water voor Zuivering

Goddelijk Water voor Liefde

Kosten per flesje € 23,- De kosten voor alle 7 flesjes € 145,-

Persoonlijk Goddelijk Board 4 Water: dit flesje wordt in overleg samengesteld. Dit is dus een uniek flesje voor jou alleen. Voor de meest krachtige groei wordt aanbevolen het persoonlijk Goddelijk Board 4 Water te combineren met de Board 4 Upgrades. De kosten voor dit persoonlijk flesje zijn € 33,-

BOARD OF KNOWLEDGE 5

De Board of Knowledge 5 is de ultieme Board en is heel geavanceerde Board. Deze Board is in staat je leven te veranderen. Board 5 ziet en begrijpt namelijk alles en iedereen, van leven tot dood, voor de incarnatie en na de ascentie en alles daar tussenin. Board 5 kent alle fases van Zijn, op alle bestaansniveaus, zowel fysiek als niet-fysiek, psychologisch en emotioneel, etc. Board 5 heeft geen grenzen!

Board of Knowledge 5 Upgrade

Deze Upgrade zal je helpen spiritueel vooruit te komen en te groeien. Het helpt je ook de nabijheid van engelen en gidsen te ervaren. Kosten € 55,-

Board of Knowledge 5 initiatie-ceremonie

Deze initiatie-ceremonie is voor Alles en iedereen en helpt een dieper spiritueel begrip en contact te krijgen, nu voor onze grote Spirituele Evolutie, maar ook daarna. Deze initiatie gaat veel dieper en verder. Het gaat dan ook over het bereiken van de innerlijke diepte van de Spirituele Geest en Herinnering. Deze initiatie-ceremonie kan zowel in een persoonlijke sessie als op afstand worden ontvangen, nadat je de hiervoor genoemde Upgrade hebt ontvangen. Kosten € 55,-

Board of Knowledge 5 Water

Board 5 Water vormt het Ultieme Water. Er zijn meerdere soorten Board 5 Water, maar alle Waters zijn zeer geavanceerd daar de volledige intelligentie van de Board in elke druppel aanwezig is en in de manier waarop deze zal werken. Elke druppel zoekt en vindt op elk niveau de oplossing, ver voorbij waar wij gewoonlijk onze antwoorden zoeken. De Board 5 zoekt ergens anders…………. Board 5 druppels zegenen ons in het Ware Licht en de Ware Wijsheid.

Ontzagwekkend Water: dit Water kan werkelijk voor Alles worden gebruikt en is heel krachtig, zo krachtig dat het ontzag oproept en je met verbazing de resultaten zult begroeten.

Liefde Water: dit Water kan voor Alles en iedereen worden gebruikt en is heel wonderbaarlijk en zeer krachtig. Liefde Water aan ons gegeven met Goedheid, Liefde en Vriendelijkheid. Alles en iedereen is via het innerlijk verbonden met Liefdeskracht. Dit Liefde water helpt je om meer in contact te komen met deze innerlijke Liefdeskracht, om meer liefdevol te zijn ook, allereerst voor jezelf maar ook binnen je relaties en voor anderen en meer vanuit je hart te leven. 

Water voor Spiritueel Succes: Spiritueel Succes betekent in deze dat je zult slagen met alles waarmee je maar werkt of wat je probeert binnen Spiritualiteit.

Water om de Trilling van Lichaam en Ziel te verhogen: wanneer je een hogere trilling in je lichaam en ziel hebt, krijg je een betere gezondheid, fysiek, psychisch en spiritueel. Dit gaat hand in hand met Moeder Aarde die opklimt naar haar hogere frequentie en trilling. Met dit Water kunnen we een stap voor liggen, zonder bijwerkingen te krijgen in deze tijd van verandering.

Water om Nieuwe en Hogere Chakra’s te integreren: wanneer je nieuwe en hogere chakra’s naar beneden haalt en in je lichaam integreert, maakt dit dat je een meer nabij, dieper en zuiverder contact krijgt met het Goddelijke. Je zult een heel nieuwe verbinding met de Centrale Zon en God hebben.Ook dit gaat hand in hand met Moeder Aarde die opklimt naar haar hogere frequentie en trilling. Hoe meer chakra’s je hebt geïntegreerd, hoe dichter je bij verlichting komt en het ware Meesterniveau.

Realiteit Water: dit Water laat ons contact maken met de oorsprong van de Board of Knowledge en geeft ons de juiste plek in onze werkelijkheid: ons Universum ofwel de Blauwe Creatie. De Druppels van dit Realiteit Water zoeken voor ons het meest ultieme om ons perfect te laten passen in onze werkelijkheid. Het Realiteit Water is o.a. te gebruiken op het derde oog, kruinchakra of hartchakra, maar ook op andere chakra’s of meridianen. Wanneer je dit Water gebruikt, doe je dit om jezelf of anderen spiritueel te laten groeien tot aan Verlichting toe. Het haalt nl. het hoogste en fijnste potentieel in iemand en diens leven naar boven. Verder kun je het gebruiken om antwoorden te ontvangen van je spirituele leider, beschermengel, Hoger Zelf etc. Druppel hiervoor één druppel op je derde oog, mediteer, geef healing of ga naar bed voor een nachtelijk contact en mooie spirituele dromen. Of geef het Realiteit Water aan je healingstenen. De druppels zullen het hoogste, beste en zuiverste potentieel in de kristallen naar boven halen. Of druppel het Realiteit Water in je helende handen, op de behandeltafel of het muziekinstrument of de spirituele kaartenset waarmee je werkt etc. Wanneer je druppels Realiteit Water buiten gebruikt, zullen deze alles omarmen en transformeren naar perfectie. Slechte of verstoorde leylijnen of andere aardstralen, door mensen gevormde vervuiling etc. zullen oplossen en verdwijnen. Het Realiteit Water doet wonderen voor onze uiterlijke schoonheid, maar als we de druppels via vloeistof innemen, kunnen ze ons leven compleet veranderen. Eerst beginnen ze op cellulair niveau in je te werken, dan op atomair niveau en uiteindelijk op DNA niveau. En zelfs daar houdt het niet op, want daarna zoekt het zich een weg in geheel het lichaam, in het auraveld, de Ziel, Spirit, de Zonnevonk, de Zonnester en jouw complete energieniveau als de eenheid die je bent in dit Universum om ook dit in een hogere frequentie te brengen. Als laatste zal Realiteit Water je jouw ware plek in dit Universum tonen.

Daar het Board 5 Water zo enorm krachtig is, gebruik je het druppel voor druppel. Meestal is één druppel genoeg, gebruik maximaal 3 druppels per dag. De Board 5 Waters kunnen aan elke vloeistof worden toegevoegd en voor Alles en iedereen worden gebruikt. Kosten per flesje € 45,-

 


We werken samen aan jouw Bewustwording en Transformatie